شرکت صنعت ورق آرین پاژ3

راه اندازی دستگاه Pinch roll راهنمایی انتقال ورق

 

این دستگاه بعد از دستگاه لولر قرار دارد و وظیفه انتقال و هدایت ورق را به عهده دارد که متأسفانه مدت مدیدی
است که به علت خرابی قادر به کار نبوده و این عمل توسط یک اپراتور انجام می شد و معایب ذیل را به همراه
داشت :
1- نیاز به وجود یک اپراتور جهت هدایت ورق
2- طولانی شدن زمان تولید
3 -خطرات انسانی
علت عدم راه اندازی این دستگاه
عدم وجود مشخصات فنی الکتروموتو دی سی )نبودن پلاک موتور(
پارامترهای درایو به دیفالت کارخانه برگردانده شده بود و کانکشن های روی برد spdm درایو جابجا شده بود .

عدم وجود مشخصات جریان های موتور دی سی

اقدامات اصلاحی :
1- بدست آوردن مشخصات فنی موتور از طریق تحقیق و محاسبه
2- اصلاح نمودن کلیه کانکشن های برد درایو
3- محاسبه جریانهای میدان روتور و استاتور از طریق محاسبه و مقایسه با موتورهای با کیلووات بالاتر موجود
در نهایت پس از راه اندازی این دستگاه به وضوح حسنات آن قابل مشاهده می باشد
4- اضافه نمودن یک پلیت راهنما که فضای خالی بین تجهیز قبلی تا پینچ رول را پر نموده و ورق را هدایت می کند.

نتیجه :
عدم توقف خط در زمان شارژ کلاف
عدم نیاز به اپراتور اضافی جهت هدایت دستی ورق از یک تجهیز به تجهیز دیگر
کاهش خطرات جانی در اثر عدم دخالت نیروی انسانی در هدایت ورق
افزایش تولید در نتیجه کاهش زمان توقف

سرپرست پروژه: روح الله شاطرکریمی
راه اندازی و برنامه ریزی درایو پینچ رول : مهندس رضایی
جوشکاری پلیت راهنما : ابوذر عسگری
تهیه کننده : سید کاظم رضایی
تیر ماه