نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فناوری صنعت و معدن تجارت استان قم

عرضه و فروش محصولات شرکت صنعت ورق آرین پاژ در بازارهای بین المللی

حضور پر رنگ مقامات استانی در نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فناوری صنعت و معدن تجارت استان قم