تحقیق و توسعه

حمایت مجموعه صنعت ورق آرین از تیم فولاد پارسیان

ورق گرم

توانمندیهای خط استراتژیک تولید ملی ورق های فولادی

شرکت صنعت ورق آرین پاژ

ساخت سنگ محور قابل نصب بر روی دستگاه تراش

شرکت صنعت ورق آرین پاژ

عملیات حرارتی شرکت صنعت ورق آرین پاژ

الزامات مالیاتی جهت محقق شدن (( رونق تولید)) در سال 98

تشخیص ابعاد ورق فولادی بااستفاده از بینایی ماشین

صنعت ورق آرین پاژ

پروژه اصلاح بسته بندی ورق در خط اصلاح و برش عرضی

شرکت صنعت ورق آرین پاژ

پروژه اصلاح میز نقاله ای انتقال ورق از قیچی تا قسمت بسته بندی :

شرکت صنعت ورق آرین پاژ26

راه اندازی دستگاه pinch roll راهنمایی انتقال ورق :

کارگاه ساخت و تولید 02

کارگاه ساخت و تولید