تحقیق و توسعه

ساخت سنگ محور قابل نصب بر روی دستگاه تراش

عملیات حرارتی شرکت صنعت ورق آرین پاژ

الزامات مالیاتی جهت محقق شدن (( رونق تولید)) در سال 98

تشخیص ابعاد ورق فولادی بااستفاده از بینایی ماشین

پروژه اصلاح بسته بندی ورق در خط اصلاح و برش عرضی

پروژه اصلاح میز نقاله ای انتقال ورق از قیچی تا قسمت بسته بندی :

راه اندازی دستگاه pinch roll راهنمایی انتقال ورق :

کارگاه ساخت و تولید

فهرست