اولویت پژوهشی سازمان صنعت ورق آرین پاژ

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. عناصر محتوا
  4. chevron_right
  5. اولویت پژوهشی سازمان صنعت ورق آرین پاژ

اولویت های پژوهشی واحد تضمین کیفیت

1- میزان اثر بخشی دوره آموزشی در فرآیند های سازمان
2- نقش استفاده از سیستم های یکپارچه مدیریت و اتوماسیون در افزایش بهره وری سازمان و رضایتمندی مشتریان
3- ارزیابی مسائل زیست محیطی در بحث کلان فولاد و هایپر مارکت تخصصی فولاد کشور
4- بررسی چرخه مدیریت دانش ومیزان افزایش بهره وری در سازمان صنعت ورق آرین پاژ
5- بررسی تاثیر استقرار نظام پیشنهادات در کارآمدی و بهبود مستمر سازمان
صنعت ورق آرین پاژ 30
صنعت ورق آرین پاژ 29

اولویت های پژوهشی واحد کنترل کیفی

1- جایگزینی ورق های ST12 در صنعت لوازم خانگی با گرید های دیگر فولادی که دارای خواص مکانیکی و شیمیایی شبیه و جوابگویی نیازهای صنعت لوازم خانگی بوده و به لحاظ قیمت پایین تر باشد .
2- ایجاد یک استاندارد جامع و کامل در صنعت فولاد که تمامی گرید ها و کیفیت های موجود در بازار بازار و صنعت را شامل شود و پاسخگوی مشتریان باشد
3- ایجاد یک سیستم جهت شناسایی عیوبی مانند اعوجاج خط و خش در سطح ورق های فولادی
4- روش های اندازه گیری دقیق عرض و طول و ضخامت با دقت یک صدم میلیمتر در ورق های فولادی

اولویت های پژوهشی واحد فنی و مهندسی

1– کنترل ابعادی ورق فولادی در رنج طولی 1-3 متر عرض 90 الی 1500 میلیمتر با استفاده از فرآیند آنالیز تصویر برداری به دقت 0/1 میلیمتر
2- کنترل ضخامت ورق فولادی در رنج 3- 0/5 میلیمتر با دقت 0/01 میلی متر
3- آنالیز پروفایل سطح ورق فولادی در رنج ضخامت 3-0/5 میلیمتر
شرکت صنعت ورق آرین پاژ28

اولویت های پژوهشی واحد انبار

1- استقرار سیستم های نوین اتوماسیون انبار
2- روش های خطا ناپذیری فرآیند های انبار
3- پژوهش و تحقیق روی شاخص OEE (اثر بخشی کلی تجهیزات ) سازمان .

اولویت های پژوهشی واحد بازرگانی

1- چرایی و چگونگی رسیدن به تولید 55 میلیون تن  فولاد در افق 1404