پروژه های تحقیقاتی

مراحل ساخت سی هوک

مراحل ساخت سی هوک

مراحل ساخت کویل کار

ورق گرم

توانمندیهای خط استراتژیک تولید ملی ورق های فولادی

شرکت صنعت ورق آرین پاژ

ساخت سنگ محور قابل نصب بر روی دستگاه تراش

شرکت صنعت ورق آرین پاژ

عملیات حرارتی شرکت صنعت ورق آرین پاژ

مراحل ساخت مخروط

مراحل ساخت مخروط

Coil pincer

مراحل ساخت پینسر(Coil pincer)

صنعت ورق آرین پاژ

پروژه اصلاح بسته بندی ورق در خط اصلاح و برش عرضی

شرکت صنعت ورق آرین پاژ

پروژه اصلاح میز نقاله ای انتقال ورق از قیچی تا قسمت بسته بندی :

شرکت صنعت ورق آرین پاژ26

راه اندازی دستگاه pinch roll راهنمایی انتقال ورق :

کارگاه ساخت و تولید 02

کارگاه ساخت و تولید