پروژه های تحقیقاتی

ساخت سنگ محور قابل نصب بر روی دستگاه تراش

عملیات حرارتی شرکت صنعت ورق آرین پاژ

مراحل ساخت مخروط

Coil pincer

مراحل ساخت پینسر(Coil pincer)

پروژه اصلاح بسته بندی ورق در خط اصلاح و برش عرضی

پروژه اصلاح میز نقاله ای انتقال ورق از قیچی تا قسمت بسته بندی :

راه اندازی دستگاه pinch roll راهنمایی انتقال ورق :

کارگاه ساخت و تولید

فهرست